ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Συγχρηματοδότηση
(80%) Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο
(Ε.Κ.Τ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Άγιος Ευστράτιος   Ικαρία   Λέσβος   Λήμνος   Οινούσσες   Σάμος   Φούρνοι   Χίος   Ψαρά 


Αρχική
Ανακοινώσεις
Εισαγωγική
Νέο Σχολείο
Επιμορφωτές
Χάρτης πρόσβασης
Διοικητική δομή
Επικοινωνία
Χάρτης ιστότοπου
 Σας ενημερώνουμε ότι δημιουργήθηκε καινούριος ιστότοπος του Περιφερειακού Επιμορφωτικού Κέντρου Μυτιλήνης.
 
Όλες οι ανακοινώσεις αναρτώνται στην παρακάτω Διεύθυνση: http://blogs.sch.gr/pekmytil/

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

9 Δεκεμβρίου 2014: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  για ένταξη στο μητρώο επιμορφωτών. «Επιμόρφωση Α΄ και Β΄ φάσης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικών ετών 2012−2013, 2013−2014, 2014-15 στο πλαίσιο των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 2014-15

ΦΕΚ 3079

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

-----------------------------------------------------------------------------------------

6 Οκτωβρίου 2014  ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκλογή νέων μελών του  Συντονιστικού Συμβουλίου του Π.Ε.Κ. Μυτιλήνης σχ.έτους 2014-15

Σχετ.:  Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 154100 /Δ3/26-09-2014 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

 Λαμβάνοντας υπόψη τον Νόμο2009/92 (ΦΕΚ 18, τ. Α’/14-12-1992), σας γνωρίζουμε ότι την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 13:00μμ στην αίθουσα διδασκαλιών του Π.Ε.Κ. Μυτιλήνης θα πραγματοποιηθεί συνέλευση για την εκλογή νέων αιρετών μελών του Συντονιστικού Συμβουλίου του Π.Ε.Κ.Θα εκλεγεί ένας εκπρόσωπος διδασκόντων της Α/θμιας και ένας της Β/θμιας Εκπαίδευσης. Δικαίωμα υποψηφιότητας και ψήφου έχουν όλοι οι επιμορφωτές που δίδαξαν στα Προγράμματα του Π.Ε.Κ. Μυτιλήνης των σχολικών ετών 2012-13 και 2013-14.

-----------------------------------------------------------------------------------------

7 Μαρτίου 2014: Επικαιροποιημένος Προσωρινός αξιολογικός πίνακας κατάταξης Επιμορφωτών σχολικού έτους 2013-14

Για την Α΄ και Β΄ φάση επιμόρφωσης στο «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Το Συντονιστικό Συμβούλιο του ΠΕΚ Μυτιλήνης (αρ.Πράξης 4-5/3/2014), μετά την εξέταση των αιτήσεων των υποψηφίων για ένταξη στο Μητρώο Επιμορφωτών και τη μοριοδότηση των προσόντων τους, ανακοινώνει

τον Επικαιροποιημένο Προσωρινό Αξιολογικό Πίνακα κατάταξης Επιμορφωτών

Περίοδος ενστάσεων: Από Παρασκευή 7/3/2014 έως και Τρίτη 11/3/2014

 

Η ένσταση μπορεί να υποβληθεί:

α) Με Fax στο 2251027790

β) Με συνημμένο έγγραφο μέσω e-mail, στην ηλεκτρονική διεύθυνση mail@pek.les.sch.gr

Μετά την εξέταση των ενστάσεων, θα αναρτηθεί Οριστικός Πίνακας των επιμορφωτών/τριών ανά θεματική ενότητα στην ιστοσελίδα του ΠΕΚ Μυτιλήνης.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

  

     Το Π.Ε.Κ. Μυτιλήνης είναι, όπως όλα τα Π.Ε.Κ., μια αυτοτελής δημόσια
 υπηρεσία που υπάγεται απευθείας στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας δια βίου
 μάθησης και Θρησκευμάτων.

       Οργανώνει και πραγματοποιεί εξακτινωμένα επιμορφωτικά προγράμματα
 στην περιοχή ευθύνης του (Άγιος Ευστράτιος, Ικαρία, Λέσβος, Λήμνος,
 Οινούσσες, Σάμος, Φούρνοι, Χίος, Ψαρά) για τους εκπαιδευτικούς Α'θμιας και
 Β'θμιας εκπαίδευσης, με κύρια ευθύνη του την εισαγωγική επιμόρφωση των
 νεοδιόριστων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

 

         Περιφεριακή Δ/νση Α'θμιας & Β'θμιας Εκπ/σης Β. Αιγαίου

                             Δ/νση Α'θμιας Εκπ/σης Λέσβου

                             Δ/νση Β'θμιας Εκπ/σης Λέσβου

 

 

 
Ο.ΕΠ.ΕΚ

Δείτε τους οδηγούς του Ο.ΕΠ.ΕΚ.:


Οδηγός επιμορφωτή
Οδηγός επιμορφούμενου

   Τελευταία ενημέρωση: Σάββατο, 13 Ιουνίου 2015 07:19 μμ
Σχεδιασμός, ανάπτυξη & ενημέρωση ιστοτόπου: Μάτας Αντώνιος ΠΕ70-Μαστρογιάννης Ιάκωβος, ΠΕ11